BLANKENBERGE


Blankenberge
Uitkerke

w w w . l o k a a l . b e

Randgemeenten: | De Haan | Zuienkerke | Brugge |

ZOEKEN Geavanceerd zoeken

Selecteer het zoeksysteem


MENU
- Hoofdpagina
- Nieuws
- Webindex
- Statistiek
- Verkiezingen
- Natuur
- Werkaanbiedingen
- Hulporganisaties
- Colofon
- Stratenplan (beta)

TIP SITES
1 - start.lokaal.be
2 - zoek.nationaal.be
3 - postcode.nationaal.be

MET DANK AAN
- TheSteamFactory
Natuur


Deze pagina moet een overzicht geven van de plekjes natuur in Blankenberge, de huidige informatie is echter nog zeer beperkt. Indien u zelf over informatie beschikt en deze ter onze beschikking wil stellen dan zouden wij dat van harte appreciëren.


Natuurgebieden

Fonteintjes 16 ha (Natuurpunt)
De Fonteintjes zijn een serie van deels kustmatige, deels natuurlijke duinplassen, duinrietlanden en duinstruwelen gelegen langs een 4 km lange strook tussen de duinengordel en de kustban van Zeebrugge tot Blankenberge.
Toegankelijkheid: Het gebied is enkel toegankelijk met begeleiding van een gids. Vanaf het wandelpad op de 5e eeuwse Graaf Jansdijk heb je wel een goed overzicht over het gebied.

Scharebrugstraat 0,13 ha (AMINAL Afd. Natuur)

Uitkerkse Polder 235,5 ha (Natuurpunt)
De bodem van de Uitkerkse Polder bevat vrij veel zout, dat op vele plaatsen aan de oppervlakte komt. Hierdoor vinden we in de Uitkerkse Polder 'zilte graslanden'. Dat zijn graslanden waar allerlei speciale planten groeien. Kweldergras, melkkruid, zilte schijnspurrie, schorrenkruid en zilte rus hebben zich aangepast aan het zout in de bodem.
's Winters vormen de natte graslanden een overwintergebied voor duizenden eenden en ganzen, zoals smient, wintertaling en kolgans. Van de kleine rietgans vertoeft geregeld de hele populatie van Spitsbergen in het gebied.
Toegankelijkheid: In het gebied zijn verscheidene vrij toegankelijke wandel- en fietspaden aanwezig. Via de vogelkijkhutten van Natuurpunt kan je van dichtbij kennis maken met de vogels van de polder. Meer informatie is te vinden op de speciale website van Natuurpunt Blankenberge.


Ter info: Door bovenaan deze pagina op de naam van een randgemeente te klikken krijg je de gegevens te zien van die gemeente. Indien u zelf over gegevens beschikt en deze wil delen met de bezoekers van blankenberge.lokaal.be dan kan u dit melden via ons mailformulier.

Bronnen
De gegevens op deze pagina zijn samengesteld dankzij onderstaande bronnen:
(1) Natuurpunt
(2) Het Agentschap voor Natuur en Bos
Lokaal.be - Officiele websites
1 - Blankenberge

Lokaal.be - Natuurartikels
1 - De tevredenheid over de aanwezigheid van groene ruimte (NIS)contact - lokaal.be - nationaal.be